Eldningsolja

Den typ av olja som har som huvuduppgift att förbrännas för att ge antingen värme och ljus eller för att ge motorer chansen att drivas går under namnet eldningsolja. Detta är en väldigt omtalad och vanlig olja. Låt oss gå närmare in på vad denna typ av oljeprodukt är bra för, vilka olika sorters som finns och hur den fungerar.

Bakgrund

Växter och djur som i flera miljoner år legat i jorden under vatten bildar fossila bränslen såsom olja och gas. Majoriteten av eldoljorna utvinns ifrån just fossiler men det finns idag även andra sätt att få fram denna unika typ av olja. I vissa fall använder man sig utav förnybara oljor men då detta fortfarande är extremt dyrt är det väldigt ovanligt. Istället utvinner man ibland oljan ifrån olika restprodukter.

Olika typer av eldningsolja

När det gäller eldningsolja finns det olika typer. Här nedan är de tre allra vanligaste eldningsoljorna listade:

– Eldningsolja 1 – E10/Eo1S. Detta är den vanligaste oljan när det kommer till användning i villor och andra platser inomhus. Den brukar gå under namnet ”sommar-olja”

– Eldningsolja 1 – E32/Eo1V. Detta skulle man kunna säga är motsatsen till förgående olja. Denna är till för utomhusbruk och tål kyla och mycket låga temperaturer. Här pratar man istället om ”vinter-olja”

– Eldningsolja Bio 100. Denna olja är till för de människor som tänker lite extra på växthuseffekten. Denna olja är nämligen inte fossilt utan är ett helt förnyelsebart bränsle.

Positiva nyheter för eldningsoljan

Under senaste åren har man börjat skapa nya regler och lagstiftningar som gör att det i vissa fall är lönsamt att ersätta den fossila oljan mot förnybar. Detta är givetvis väldigt bra då fossila bränslen släpper ut växthusgaser som bidrar till negativa förändringar i klimatet.