Tjänster

Vi utför alla tänkbara arbeten inom byggnation. Exempelvis nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation, renovering, takläggning, markarbeten, mureri/puts/betong, rivning och totalentreprenader.

Vi åtar oss gärna totalentreprenader!

De arbetsmoment och kunskaper som vi själva inte besitter löser vi genom ett brett samarbete med en rad olika duktiga hantverksföretag. Vi har bra samarbete med t.ex. elektriker, målare, golvläggare, VVS:are, plåtslagare och ventilationstekniker.