Fönsterbyte för lägre energikostnader

Ett fönsterbyte kan krävas av olika anledningar och kan dessutom ha sina fördelar. Dels kan ett fönsterbyte bidra till att man kan minska sina energikostnader, eftersom ju tjockare ett fönster är desto mindre kyla släpps in vilket alltså kräver mindre energi till uppvärmning.

Antingen kan man anlita en firma för fönsterbyte, eller så kan man göra det själv, och i den här texten tänker vi lite kort gå igenom hur man genomför ett sådant på egen hand. När det fönster som väl ska sättas upp är på plats får man först göra det i ordning genom att måla karmar och annat som behöver målas, samt olja in det som behövs. Därefter fäster man brädbitar runt fönsterhålet vilka kan fungera som anhåll när man monterar på karmen, samt bärklotsar i närheten av fönsteröppningens sidor för att se till att fönstrets placering blir rätt. Nu placerar man karmen på dessa, fixerar den i sidled med hjälp av kilar och utan att täcka dess förborrade hål, samt använder sig av vattenpass för att se till att placeringen är korrekt.

Efter detta är det dags att fästa karmen genom att skruva fast karmskruv i de förborrade hålen. Därefter tar man bort kilarna, och kontrollerar återigen med hjälp av vattenpass att vinkeln är den rätta. Är den inte det använder man sig av karmskruvnyckeln för att korrigera detta. Sedan provar man att fönstret går att öppna och stänga på rätt sätt, varefter man täcker karmens skruvhål med plastlock. Man trycker sedan in drevisolering mellan fönsterkarmen och den omgivande väggen, samtidigt som man försäkrar sig om att det på utsidan blir en luftspalt på 2-3 cm. Man bör sedan även täta fönstret, antingen med åldersbeständig plats eller med bottningslist och mjukfog. Det är också en bra ide att stryka utefog på utsidan av fönstret i spåret för underbleck. Sedan trycker man in plåtblecket och fäster det med bleckspik eller skruv, samt sätter fast foder. Nu har man ett färdigt fönster!