Fjärrvärme

Uppvärmningen av våra bostäder i kalla Norden utgör en stor del av boendekostnaderna för en familj. Hur ska vi då värma våra bostäder? Den frågan är inte helt enkel att besvara då det är så många variabler som spelar in då vi ska välja metod för uppvärmning. För det första är det inte en säkert att man kan välja. I grupphusområden i större tätorter så är fjärrvärmenätet utbyggt och ingen annan värmekälla är tillåten, då blir valet enkelt.

Nu finns det en hel mängd fördelar med just fjärrvärme så det finns ingen anledning att beklaga sig om det är fjärrvärme som gäller i det område som du planerar att flytta till.

Kostnaden

Är fjärrvärme redan framdraget i området så kan du räkna med att få låga uppvärmningskostnader. Ett fjärrvärmeverk eller kanske till och med ett kraftvärmeverk kan pressa sina kostnader för inköp av energi och kraftvärmeverket säljer dessutom el vilket säkert påverkar din värmekostnad positivt. Dessutom kan man i ett sådant värmeverk trimma förbränningen av bränslet så att största möjliga mängd värme kan tas ut utan alltför stora energiförluster. Att trimma en vedpanna eller för all del oljepanna hemma är inte helt lätt varför man får dras med en hel del värmeförluster.

En fördel som även kan ses som en nackdel är att den rörliga kostnaden för värmen bara utgör en mindre del av den totala uppvärmningskostnaden. Fördel därför att du kan unna dig att ha varmt och skönt utan att kostnaderna rusar iväg, nackdel därför att det är ”gratis” att slösa med energi.

Miljön

Fjärrvärmeverken i Sverige byggs om och utvecklas mot att kunna köras på miljövänliga energislag. Det finns exempel på kraftvärmeverk som idag körs till 99,5% på förnybar energi som flis och pellets som är restprodukter från skogsbruket. Det är bara då de startas som lite olja behövs för att få fart på brasan.